BeamTeam Books header - getting real
 

SPIRITUALITET I DET 21. ÅRHUNDREDE

 

 

af Tim Ray

 

TILBAGE
 

Alle mennesker søger i bund og grund det samme. Lykke, sundhed, fred, harmoni, kærlighed – det Gode. Og vi søger dette Gode talrige ydre steder. I parforhold, i karriere, i materielle ting, og meget mere. Men selv om disse ydre ting måske giver os glimt af det Gode vi søger, er der ingen af dem som tilfredsstiller i det lange løb. Fordi alle ydre ting – hvad enten det er et forhold, et arbejde, en situation eller en omstændighed – varer kun midlertidigt. Og hvis vi er ærlige med os selv, er der ingen af os der er tilfredse med kun at opleve midlertidige eller tilfældige glimt af det Gode vi søger. Vi er ikke tilfredse med kun at opleve kærlighed i et par dage, eller med at være lykkelige og harmoniske engang imellem. Nej, det Gode vi søger, ønsker vi at opleve her og nu og for evigt. Permanent.

 

Menneskets evige søgen

Så vores søgen fortsætter, indtil det gradvist begynder at gå op for os at det Permanente Gode vi alle søger, ikke er at finde i det ydre. Det er at finde i det indre. I en forståelse af vores sande natur. I en forståelse af Virkelighedens Natur og de principper eller love som styrer vores eksistens. Og idet vi dykker dybere ned i vores søgen efter en forståelse af Virkelighedens Natur og vejen til lykke, kærlighed og harmoni, går det op for os at vi ikke er de eneste som har tumlet med disse store spørgsmål. Spørgsmål som “Hvem er jeg?” “Hvad er meningen med livet?” og “Hvordan oplever jeg det Gode jeg søger?” Disse fundamentale spørgsmål har optaget mænd og kvinder i alle tidsaldre og alle kulturer siden tidernes morgen. Og ikke nok med at vi opdager at mange andre også har tumlet med samme spørgsmål, vi opdager også at mange af dem har fået svar på spørgsmålene og har kortlagt deres erkendelser om Virkelighedens Sande Natur og vejen til lykke. Disse fuldt bevidste mænd og kvinders erkendelser har dannet grobund for de mange traditionelle spirituelle veje vi kender i dag, som bla. buddhisme, kristendom, hinduisme og New Thought.

 

Spiritualitet i det 21. århundrede

“Men hvad”, spørger du måske, “er så ifølge disse bevidste mænd og kvinder, Virkelighedens Natur? Hvad er livets spirituelle principper? Og hvordan kan vi bruge dem i praksis i vores liv og i vores hverdag til at opleve det Permanente Gode vi søger?”

En af udfordringerne ved at studere og praktisere de traditionelle spirituelle veje som Kristus’ lære eller Buddhas lære, i vores moderne samfund, er at disse spirituelle tekster eller lærdom blev skrevet eller givet for mange tusind år siden i en anden kultur, på et andet sprog. Og ofte blev principperne gemt bag symboler, parabler og metaforer som det kan være svært for moderne mennesker at dechifrere og tyde. Et andet problem er at de spirituelle principper og den praksis som Jesus og Buddha og de andre Store Mestre videregav, igennem århundrederne og årtusinderne er blevet kraftigt tilsløret af de organiserede religioners ydre dogmer og ritualer. Så i praksis kan der ligge et stort arbejde i at oversætte og trænge igennem denne tykke ydre skal og nå ind til kernen, de uforanderlige spirituelle principper, som er fundamentet i alle spirituelle traditioner.

 

Gammel viden i ny form

At oversætte og præsentere livets spirituelle principper og deres praktiske anvendelse på en enkel og letforståelig måde for moderne mennesker i det 21. århundrede, har været en af de ting jeg har arbejdet på i mange år, bla. sammen med min medforfatter Barbara Berger. Alle vores bøger og aktiviteter har været et forsøg på at oversætte og præsentere spirituelle principper og love på en klar og praktisk måde.

 

BeamTeam 10 Punkt Program

For at gøre det nemmere at overskue og arbejde med principperne, har Barbara og jeg forsøgt at sammenfatte de spirituelle principper og deres praktiske anvendelse i 10 enkle punkter, som vi kalder for ”BeamTeam 10 Punkt Program”. Går man under overfladen er disse 10 punkter at finde i alle verdens klassiske spirituelle traditioner.

 

De 10 punkter er:

1. Rigtig forståelse

Studer Virkelighedens Natur, de klassiske Spirituelle Visdoms tekster, såsom Kristus’ lære, Buddhas lære, Bhagavad-Gita, New Thought. Stil de store spørgsmål.

 

2. Rigtig viden

Studer måden sindet fungerer på, de Mentale Love og Sindets Videnskab.

 

3. Fred i sindet

Praktiser meditation og lær at være tilstede i nuet. Mediter regelmæssigt (hver dag). Lær at få ro i sindet. Lær at udvikle koncentration og fokus.

 

4. Tænk rigtigt

Bliv herre over dit sind så du altid kan tænke hvad du vil når du vil. Lær at fokusere dine tanker på Kærlighed, Venlighed og det Højeste Gode.

 

5. Fordybelse og behandling

Brug tid hver dag på at fokusere på det Virkelige. Praktiser spirituel mental behandling. Dvæl regelmæssigt ved de Evige Sandheder og de Store Mestres lære.

 

6. Vær uden tilknytning

Træn dig selv til at være uden tilknytning og til at være upåvirket. Lær at være uden tilknytning til dine sanser, den fysiske krop, dine følelser og egoistiske ønsker. Vær upåvirket i medgang og modgang, og af ros og kritik.

 

7. Vær kærlig og venlig

Gennemgå dine tanker, ord og handlinger hver dag. Ser du alle med Kærlighedens øjne? Anser du alle for at være dine brødre og søstre? Praktiser medfølelse. Praktiser Jesus’ Gyldne Regel.

 

8. Tal rigtigt

Kontroller din tale så kun kærlige og venlige ord kommer ud af din mund. Tal altid venligt og høfligt.

 

9. Handl rigtigt

Opfør dig altid moralsk og etisk. Opfør dig som om vi alle tilhører én stor menneskefamilie. Behandl alle som dine brødre og søstre. Praktiser medfølelse. Slip alle fri i dit sind.

 

10. Arbejd for menneskehedens velfærd

Gør hvad du kan, med de talenter du har, for at gøre verden til et bedre sted. Hjælp andre regelmæssigt. Fokuser på en ny og højere vision af menneskeheden og livet på Planeten Jorden.

 

Princip og praksis

Selv om de forskellige punkter selvfølgelig overlapper hinanden, kan man groft sagt sige at de første to punkter handler om princip, mens de næste otte punkter handler om praksis. Alle klassiske spirituelle veje består nemlig af disse to elementer – princip og praksis. Fordi begge dele er lige vigtige, hvis vi vil opleve det Permante Gode vi søger. Vi kan ikke praktisere spirituelle principper, hvis vi ikke først har en klar forståelse af hvad livets spirituelle principper er. Og omvendt er viden om spirituelle principper uden praktisk forståelse værdiløs. Så begge dele er essentielle.

 

Det personlige og det kollektive

Af de otte praktiske punkter kan man igen groft sagt sige at de første seks punkter handler om hvordan vi gennem vores spirituelle praksis kan forbedre livet på et personligt plan, mens de sidste to punkter handler om hvordan vi kan bruge principperne til at forbedre livet for vores medmennesker og livet på Planeten Jorden.

 

Et dagligt program

At være bevidst og praktisere spirituelle principper dagligt kræver øvelse, disciplin og vedholdenhed. Noget som vi alle ved kan være en stor udfordring i vores travle hverdag med arbejde, familie og mange aktiviteter. En af de ting Barbara og jeg har fundet ud af kan være til stor hjælp i hverdagen, er at sammensætte et dagligt spirituelt program for sig selv, som kan hjælpe en med at bevare sit fokus, selv i meget travle eller stressede situationer.
Et dagligt program kunne f.eks. bestå af 2-3 tidspunkter i løbet af dagen, hvor man stopper op og laver bevidst spirituel praksis, såsom 15-20 minutters meditation om morgenen og 15-20 minutters studie af spirituelle tekster om aftenen. Dette vil hjælpe en med at bevare sit fokus i løbet af resten af dagen.

 

Sammen med Barbara Berger afholder Tim Ray Grundkursus i Spirituelle Principper og Sindets Videnskab i maj 2004 i København. I løbet af fire aftener gennemgår de systematisk punkterne beskrevet i denne artikel – og kommer med forslag til hvordan man kan arbejde med dem i praksis.