BeamTeam Books header - getting real
 

Dating guide til det vågne menneske

 

af Tim Ray

(bragt i Liv & Sjæl juni 2011)


TILBAGE
 

En af kendetegnene ved et sundt og harmonisk parforhold er at de to parter er et godt match. Med et godt match mener jeg ikke nødvendigvis at de to matcher hinanden i det ydre. Man kan sagtens være forskellig i det ydre – forskellig alder, udseende, job, karriere, økonomisk situation, personlighedstype, og så videre – og stadig være et godt match. For det som gør to mennesker til et godt match er ikke at de matcher hinanden i det ydre, men at de matcher hinanden nogenlunde i det indre, når det gælder bevidsthedsniveau, værdier, intentioner, måde at møde livet på, og så videre. Hvis der er et nogenlunde godt match mellem dit bevidsthedsniveau og den anden persons bevidsthedsniveau er der også større sandsynlighed for at I vil være et godt match som par.

Så hvis du arbejder på at være et mere vågent menneske og foretrækker en partner som arbejder på det samme, hvordan finder du så ud af om du og den anden kunne være et godt match bevidsthedsmæssigt?


Her er nogle af de ting det vågne menneske kan være opmærksom på når han/hun er på date:

* Hvad er hendes/hans bevidsthedsniveau? Er personen vågen og bevidst eller forvirret og ubevidst? Tror personen på alle sine tanker eller stiller personen spørgsmål til dem?

* Hvad er den grundlæggende energi jeg mærker fra hende/ham? Er det ... Frygt, angst, usikkerhed? Begær og higen efter ydre, materielle ting, status, penge, mm.? Vrede, irritation, frustration, ”det er de andres skyld”? Stolthed og lukkethed og ”jeg ved alt og har svarene på det hele”? Åbenhed og villighed til at se tingene fra nye perspektiver? Optimisme og gå-på-mod? Sund fornuft og evnen til at tænke klart? Kærlighed, rummelighed og respekt for sig selv og andre? Dyb fred og indre ekstase?

* Hvad er hendes/hans værdier og mål her i livet? Er det ydre værdier som penge, materielle ting, status, berømmelse? Eller indre værdier som bevidsthed, forståelse, kærlighed og rummelighed? Og hvis personen siger at det er indre værdier – er der så harmoni mellem hendes/hans påståede værdier og hendes/hans adfærd, tale, livsstil?

* Tager hun/han grundlæggende ansvar for sit eget liv eller forsøger hun/han at få en anden eller noget andet til at redde hende/ham?

* Hviler hun/han i sig selv og har det godt med sig selv? Kan hun/han finde ud af at være alene med sig selv? Eller skal hun/han hele tiden fylde sig selv op med ydre ting, personer og oplevelser? Er hun/han desperat for at få en partner?

* Er hun/han realistisk med hensyn til hvad et parforhold kan opfylde og ikke opfylde af behov?

* Har hun/han sunde grænser? Har hun/han for lidt grænser (for eksempel ved at være åben for sex meget hurtigt)? Eller for mange grænser (for eksempel ved ikke at være ærlig og vise sig selv)?

* Har hun/han meget ubearbejdet smerte fra et tidligere forhold (for eksempel nyskilt eller lige ud af et langvarigt forhold)?

* Har hun/han et umådeholdent og usundt forbrug/misbrug af substanser som alkohol, stoffer, cigaretter, koffein, flirten, sex?

* Selv om I er uenige om nogle ting og ser tingene anderledes, behandler hun/han dig og måden du ser tingene på med respekt og venlighed?

* Hvis du deler intime ting om dig selv eller svagheder, modtager hun/han dig med respekt og rummelighed?

* Hvis du deler nogle af de ting du ser i hende/ham (på en passende og respektfuld måde), modtager hun/han det så fornuftigt? Eller bliver hun/han defensiv og aggressiv?

* Er hun/han overansvarlig og prøver at fixe andre (dig)? Eller passer hun/han sin egen sag og lader andre passe deres sag?

* Er hun/han krænkende og overskrider dine grænser? Eller lader hun/han sig blive krænket og sine grænser blive overskredet?

* Er hun/han vågen? Eller har hun/han det i hvert fald som sit primære mål her i livet?

* Og hvis der er et ret godt match mellem dit bevidsthedsniveau og hendes/hans bevidsthedsniveau ... Hvad er hendes/hans ønsker og præferencer når det gælder parforhold – for eksempel med hensyn til hvor meget man skal være sammen og hvordan man skal være sammen? Og matcher de dine ønsker og præferencer?


Jo mere vågen du selv er, jo bedre bliver din dating oplevelse!

Når du læser dette tænker du måske, ”jamen hvordan skal jeg realistisk kunne vurdere det?”

En del af svaret er at jo mere vågen du selv er, jo bedre du forstår dig selv og dine tanker, følelser og adfærd – jo bedre vil du også være i stand til at se og forstå andre mennesker. Og omvendt gælder det at hvis du ikke er særlig vågen, hvis du er meget identificeret med dine tanker, historier og overbevisninger, hvis du ikke forstår dig selv og føler dig usikker og needy, så vil det også være tilsvarende svært for dig at vurdere et andet menneske korrekt.

Hvilket bringer os til det allervigtigste når det gælder dating: Nemlig at det bedste du kan gøre for at få en god dating oplevelse og et godt parforhold er selv at blive et vågent menneske!


Kend dig selv først

Så hvis du nu ser på ovenstående liste igen og stiller de samme spørgsmål en gang til – men denne gang til dig selv – hvordan vil du så vurdere dit eget bevidsthedsniveau og tilstand i forhold til det?


Prøv at gå igennem listen og stil dig selv de samme spørgsmål:

* Hvad er mit bevidsthedsniveau? Er jeg vågen og bevidst eller forvirret og ubevidst? Tror jeg på alle mine tanker eller stiller jeg spørgsmål til dem?

* Hvad er min grundlæggende energi? Er det ... Frygt, angst, usikkerhed? Begær og higen efter ydre, materielle ting, status, penge, mm.? Vrede, irritation, frustration, ”det er de andres skyld”? Stolthed og lukkethed og ”jeg ved alt og har svarene på det hele”? Åbenhed og villighed til at se tingene fra nye perspektiver? Optimisme og gå-på-mod? Sund fornuft og evnen til at tænke klart? Kærlighed, rummelighed og respekt for sig selv og andre? Dyb fred og indre ekstase?

* Hvad er mine værdier og mål her i livet? Er det ydre værdier som penge, materielle ting, status, berømmelse? Eller indre værdier som bevidsthed, forståelse, kærlighed og rummelighed? Og hvis jeg siger at det er indre værdier – er der så harmoni mellem mine påståede værdier og min adfærd, tale, livsstil?

* Tager jeg grundlæggende ansvar for mit eget liv eller forsøger jeg at få en anden eller noget andet til at redde mig?

* Hviler jeg i mig selv og har det godt med mig selv? Kan jeg finde ud af at være alene med mig selv? Eller skal jeg hele tiden fylde mig selv op med ydre ting, personer og oplevelser? Er jeg desperat for at få en partner?

* Er jeg realistisk med hensyn til hvad et parforhold kan opfylde og ikke opfylde af behov?

* Har jeg sunde grænser? Har jeg for lidt grænser (for eksempel ved at være åben for sex meget hurtigt)? Eller for mange grænser (for eksempel ved ikke at være ærlig og vise mig selv)?

* Har jeg meget ubearbejdet smerte fra et tidligere forhold (for eksempel nyskilt eller lige ud af et langvarigt forhold)?

* Har jeg et umådeholdent og usundt forbrug/misbrug af substanser som alkohol, stoffer, cigaretter, koffein, flirten, sex?

* Selv om vi er uenige om nogle ting og ser tingene anderledes, behandler jeg hende/ham og måden hun/han ser tingene på med respekt og venlighed?

* Hvis hun/han deler intime ting om sig selv eller svagheder, modtager jeg hende/ham med respekt og rummelighed?

* Hvis hun/han deler nogle af de ting hun/han ser i mig (på en passende og respektfuld måde), modtager jeg det så fornuftigt? Eller bliver jeg defensiv og aggressiv?

* Er jeg overansvarlig og prøver at fixe andre (hende/ham)? Eller passer jeg min egen sag og lader andre passe deres sag?

* Er jeg krænkende og overskrider hendes/hans grænser? Eller lader jeg mig blive krænket og mine grænser blive overskredet?

* Er jeg vågen? Eller har jeg det i hvert fald som mit primære mål her i livet?

* Og hvis der er et ret godt match mellem mit bevidsthedsniveau og hendes/hans bevidsthedsniveau ... Hvad er mine ønsker og præferencer når det gælder parforhold – for eksempel med hensyn til hvor meget man skal være sammen og hvordan man skal være sammen? Og matcher de hendes/hans ønsker og præferencer?


Det er en interessant øvelse hvad!

Hvis du finder områder hvor du kan se at du selv ikke er helt vågen eller har problemer – jamen så ved du nu hvor du har brug for at sætte ind og arbejde for selv at blive et mere vågent menneske! På den måde kan dating, udover forhåbentlig at være sjov, også være et fænomenalt bidrag til din egen indre vækst!


Sund dating tager tid

Når du ser på ovenstående checkliste (du kan selv tilføje andre punkter som du mener er vigtige for et vågent menneske) vil du sikkert også se at det sandsynligvis vil tage noget tid før du realistisk kan vurdere hvor vågen hun/han er (og hvor vågen du selv er!) og om I to er et godt match for et forhold.

Hvilket bringer os til et andet meget vigtigt punkt når det vågne menneske går på date. Nemlig at det er meget vigtigt at I skrider langsomt frem og ikke hopper i kanen med hinanden med det samme! For kun på den måde kan du realistisk vurdere hvem den anden er og om I er et godt match.

Hvor lang tid du behøver for at lave en realistisk vurdering afhænger af dit bevidsthedsniveau. Jo mere bevidst du er, jo mindre tid behøver du for korrekt at vurdere den andens bevidsthedsniveau og om I er et godt match. Og omvendt, jo mere ubevidst du er, jo længere tid behøver du for at kunne lave en sund vurdering. Hvilket jo kan være noget af et paradoks. For når man ikke er så bevidst kan man ofte have en tendens til at hoppe i seng med den første og den bedste, så hurtigt som muligt!

Men virkeligheden er også at de fleste der laver bevidsthedsarbejde ikke er enten helt vågne eller helt ubevidste, men rummer mange forskellige sider på en gang, både bevidste og ubevidste. Hvilket er endnu en god grund til at tage dig god tid når du går på date.

I praksis betyder dette noget i stil med:

1) Ingen fysisk kontakt, kys, sex, samleje, og så videre, de første mange dates. En af farerne ved at have sex lige med det samme eller for hurtigt er at flirten og sex kan være så stærk en energi at det slører for ens dømmekraft. Og det gør det meget svært at vurdere den andens og dit eget bevidsthedsniveau og om I er et godt match eller ej.

Så ingen sex de første mange dates, for eksempel, de første par måneder eller første 10 dates. Og selv efter det første kys er det en god idé at skride langsomt og gradvist frem. For eksempel: Først kys på date nr. 10. Først samleje på date nr. 20. (Hvis I altså overhovedet når så langt!)

Sex er noget af det mest intime to mennesker kan gøre sammen, derfor er det meget vigtigt at I først er sikre på at I også kan være intime sammen på det indre plan, at I behandler hinanden med kærlighed på det indre plan.

Så husk: Først indre intimitet (altså at lære hinanden godt at kende). Derefter ydre (fysisk) intimitet.


2) Lær hinanden gradvis at kende. Lad være med at mødes hos dig eller hos hende/ham de første par dates. Mød hinanden et neutralt sted såsom en café. Hvis I synes I svinger godt sammen efter et par møder kan I så gå videre til at gå ud at spise eller gå en tur i skoven eller noget lignende. Og hvis I stadig føler at I svinger godt sammen efter det kan I så mødes hos dig eller hos hende/ham. Og så videre. Gå gradvist frem.


En anden fordel ved at gå gradvist frem er at det vil gøre dig i stand til at opleve den anden på forskellige tidspunkter i løbet af en given periode og høre mere om hvad der sker i personens liv og hvordan hun/han har det med det. Og det kan være meget afslørende. For det som afgør hvor vågent et menneske er, er ikke så meget hvad der sker i personens liv, men hvordan personen forholder sig til det der sker i livet. Og det har du større chance for at se hvis du går gradvist frem og oplever personen (og dig selv) over en længere periode.

Happy dating!